logo CCu-alliantie
CCU-Alliantie

De CCU-Alliantie is opgericht door Glastuinbouw Nederland, NOGEPA, SCW Systems, STERCORE, Synkero, OCAP, Twence en Vereniging Afvalbedrijven,  ARN en Green Minerals, en wordt voorgezeten door oud-parlementariër Marieke van der Werf.


Omdat de inzet van CO2 als grondstof het sluitstuk is van de koolstofkringloop, zien zij CCU als belangrijke bijdrage aan zowel de energietransitie als de transitie naar een circulaire economie. Én als een kansrijke ontwikkeling, want de toepassingsmogelijkheden van CO2 zijn legio. https://www.ccu-alliantie.nl

Download hier het persbericht.