Campina

VOOR EEN BETERE WERELD

Wie zijn wij en wat doen wij?

STERCORE is in 2016 opgericht door Richard Kusters en Hans Jansen.

STERCORE is speciaal opgericht om op basis van de kennis, technologieën en werkwijzen, die wij de afgelopen 25 jaar hebben ontwikkeld, een meerwaarde voor de eindgebruiker te kunnen bieden.
Dit doen wij door duurzame, hoogwaardige eindproducten te produceren uit hernieuwbare grondstoffen, zoals: dierlijke mest, digestaat uit co-vergisting en overige organische reststromen.
De hoofdactiviteit van STERCORE is het produceren van de duurzame, hoogwaardige eindproducten Bio-Based Carbon -als hoogwaardige kunstmestvervanger en bodemverbeteraar- en groen gas als vervanger voor fossiele brandstoffen.

STERCORE maakt het mogelijk om duurzame energie op commerciële basis te produceren zónder gebruikmaking van SDE subsidies. De energetische opbrengst van één STERCORE fabriek (ca. 23-25 miljoen M3 groen gas) is ca. 739 Terra Joule (= ca. 0,739 PJ). Deze opbrengst staat gelijk aan honderden hectaren zonnepanelen op goede landbouwgrond! Het initiatief past daardoor ook perfect binnen de RES (regionale energie strategie), maar ook binnen de doelstellingen van de overheid om tot 2030 minimaal 2 PJ duurzame energie uit biomassa op te wekken.

STERCORE ziet verse, ingedikte en droge mest als een waardevolle en noodzakelijke grondstof om de hoogwaardige Bio-Based Carbon te produceren. Dit stelt STERCORE in staat om voor betere tarieven dan gebruikelijk te hanteren voor haar mestleveranciers.

Duurzaam proces
Om groen gas te produceren maakt STERCORE voor het productieproces onder anderen gebruik van een technisch innovatief en duurzaam katalytisch proces. Het betreft een energie positief proces dat volledig geëlektrificeerd is en bij voorkeur enkel van duurzaam opgewekte energie gebruik zal maken. Er wordt tijdens het proces geen afval geproduceerd en het proceswater wordt volledig hergebruikt.
Daarnaast produceert STERCORE als extra de producten vloeibare CO2 en warmte voor diverse toepassingen.

STERCORE heeft een zeer gedetailleerde “Strategic Value Creation, Sustainable Development Goals benchmark” (SDG) en een Green House Gas (GHG) & Life Cycle Assessment (LCA) onderzoek uitgevoerd om zijn eigen klimaatimpact te bewijzen.

De gerapporteerde resultaten weerspiegelen de enorme klimaatimpact van de 1e STERCORE Bio-Based Carbon en Groen Gas fabriek in Emmen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie New.Economy en zal 3 jaarlijks worden herhaald en gecertificeerd.

Korte samenvatting: mede afhankelijk van de rekenmethode bedraagt de vermeden CO2-eq. van één STERCORE fabriek jaarlijks ca. -225.000 tot -345.000 ton CO2.

De totale CO2 emissie in Drenthe 2020 bedroeg 3.254.600 ton: de vermeden CO2 door STERCORE voor Drenthe kan daarmee al snel tot ca. 10% bedragen!

LET OP: deze resultaten zijn specifiek aan het gehele STERCORE proces toe te schrijven en zijn NIET van toepassing op andere pyrolyse / vergassing projecten of voor enkel pyrolyse / vergassing installaties!

Doelen zijn een bijdrage leveren aan:

  • Klimaat
  • Milieu
  • Biodiversiteit
  • Energietransitie
  • Kostprijsverlaging bio-energie
  • Vraagstuk rondom mest
stercore