STERCORE volledig in het gelijk gesteld door Raad van State

Stercore maquette overzicht

0 comments

STERCORE mag beginnen met de bouw van hun Bio-Based Carbon fabriek. De Raad van State heeft het hoger beroep van Milieudefensie tegen de bouw van de STERCORE-fabriek volledig ongegrond verklaard. De vergunning van STERCORE is daarmee onherroepelijk, en STERCORE kan zich nu opmaken om de bouw van haar eerste groen gas en Bio-Based Carbon fabriek in Emmen te realiseren.

De installatie gaat jaarlijks ca. 23 miljoen M3 groen gas (739 TJ energie) produceren, hetgeen overeenkomt met het gasverbruik van ca. 21.000 huishoudens. De STERCORE groen gas en Bio-Based Carbon fabriek wordt daarnaast zonder SDE-subsidie geëxploiteerd.

Verkleining mestoverschot

Bio-Based Carbon wordt duurzaam en circulair geproduceerd van de grondstoffen uit dierlijke mest en digestaat. Bio-Based Carbon uit co-vergisting is de ultieme organische meststof en bodemverbeteraar en reduceert het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen sterk . Bio-Based Carbon komt tevens in aanmerking voor de “einde-afval status”; het enige product afkomstig van dierlijke mest in Nederland. Verder draagt de Bio-Based Carbon bij aan de CO2 opslag in de bodem en het ´Carbon Farming´ principe.

CO2 Reductie

STERCORE heeft een zeer gedetailleerde LCA (Life Cycle Assement) laten opmaken om haar eigen klimaatimpact aan te tonen. De belangrijkste uitkomst uit de LCA is dat een STERCORE-fabriek een jaarlijks vermeden CO2-eq. van 225.000–345.000 ton CO2 kent. Verder komen er tijdens het proces geen afvalstromen vrij. Dus hiermee draagt STERCORE bij aan tot wel 10% reductie van de totale CO2-emissie 2019 van de Provincie Drenthe.

De direct uit het proces vrijkomende 30.000 ton CO2 wordt afgevangen en opgewaardeerd tot levensmiddelenkwaliteit; hierdoor is het geschikt voor toepassing in o.a. de glastuinbouw, het koelen van producten en voor toekomstige toepassingen waarvoor nu CO2 vanuit aardgas wordt gebruikt. Ook de vrijkomende warmte (ca. 5 MW per uur/70°C) kan extern worden ingezet voor bijvoorbeeld stadsverwarming, lage temperatuurdroging van producten en het opwarmen van water voor reinigingswerkzaamheden.

Voor meer informatie zie onze website
www.stercore.nl
Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}