Persbericht: STERCORE krijgt vergunning voor veelbelovende Groen Gas fabriek

Stercore maquette overzicht

0 comments

Mest omzetten naar groen gas en Bio-Based Carbon zónder schadelijke emissies. Het Drentse bedrijf STERCORE B.V. doorbreekt met haar innovatieve technieken de impasse in de stikstofproblematiek. Afgelopen donderdag verleende de Provincie Drenthe de definitieve vergunning voor de bouw van een innovatieve mestvergassingsinstallatie in Emmen.

Directeur Hans Jansen: “mest is geen probleem, maar een oplossing.”

Goed voor het klimaat, goed voor veehouders, goed voor de plantaardige sector, goed voor onze duurzame energieproductie en goed voor de lokale werkgelegenheid. De door Richard Kusters ontwikkelde en samengestelde techniek om groen gas en Bio-Based Carbon uit mest te halen zonder schadelijke emissies, heeft vele voordelen. De door de technisch directeur van STERCORE bedachte techniek lijkt het ei van Columbus in de stikstofimpasse.

Duurzaamheidspionier

De louter positieve effecten ten spijt, ging de Provincie Drenthe bij het verlenen van de vergunning aan de duurzaamheidspionier niet over één nacht ijs. Waarom de vergunning op zich liet wachten? Directeur Hans Jansen: “Onze innovatieve manier van werken is zo nieuw dat ons initiatief niet te toetsen is. Bestaande rekenmodellen gingen slechts uit van gegevens van vergistingsinstallaties en aardgasgestookte installaties. Een duurzame elektrische installatie ís er gewoon nog niet.”

Definitieve vergunning

Positief, dat was het oordeel van de Provincie Drenthe na uitgebreid onderzoek naar de  innovatieve mestverwerkingstechnieken van het bedrijf: donderdag 6 februari 2021 kreeg STERCORE groen licht voor de bouw van de eerste groen gas fabriek in Emmen. De fabriek, die werkgelegenheid zal bieden aan een veertigtal mensen, zal voornamelijk draaien op duurzaam opgewekte elektrische energie en zal op initiatief van de fabriek zelf, uitgerust worden met een stikstofmeetinstallatie.

Duurzamere land- en tuinbouw

STERCORE draagt met haar innovatieve technieken en producten bij aan een duurzamere land- en tuinbouw, legt Hans Jansen uit. “Op middellange termijn voorzien wij dat de mestmarkt zal veranderen van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt. In ons businessmodel hebben we al ingecalculeerd dat we in de toekomst voor mest moeten betalen. Een positieve ontwikkeling, waardoor mestfraude zal verdwijnen en veehouders met mest als nieuwe inkomstenbron emissieverlagende maatregelen op het bedrijf kunnen uitvoeren.”

Hoogwaardige organische kunstmestvervanger

STERCORE draagt ook bij aan de verduurzaming van de land- en tuinbouw door het op industriële schaal produceren van Bio-Based Carbon. Een hoogwaardige organische kunstmestvervanger en bodemverbeteraar. Jansen: “Ook voor de
reguliere land- en tuinbouwers wordt het nu haalbaar om te kiezen voor duurzame initiatieven.” 
Voor de aanvoer van de mest werkt STERCORE nauw samen met loonbedrijf Meilofin Smilde.

Groen gas voor 24.000 huishoudens

Nog dit jaar start de bouw van de eerst groen gas-fabriek in Emmen; de productie zal na ongeveer twee jaar op gang komen. Ruim 24.000 huishoudens kunnen in de toekomst profiteren van het door STERCORE geproduceerde groen gas. Hans Jansen: “Met het verkrijgen van de benodigde vergunningen wordt erkend dat wij super schoon bijdragen aan de grote uitdagingen. Denk aan groen gas voor regionale huishoudens, minder kunstmest en het zuiver verwerken van natuurlijke mineralen. Winst dus voor huishoudens, veehouders én het milieu!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}